NPC - CHUYÊN  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-DÂN DỤNG HÀNG ĐẦU

CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN QUỐC GIA

Bảng Báo Giá Aptomat, MCB, MCCB, Contactor, Relay

     Bảng Báo Giá Thiết Bị Điện Trung Thế: Aptomat, MCBMCCBContacter,  Relay...

   

STT Tên và quy cách Grade           Mã HSX ĐV Đơn giá Hình ảnh minh họa
                    MCB DZ47  
       MCB 1 cực  
  1   MCB 1 cực 6A  6kA  NPC100-C6  NPC  Cái    38,400   
  2    MCB 1 cực 10A  6kA  NPC100-C10  NPC  Cái    38,400
  3    MCB 1 cực 16A  6kA  NPC100-C16  NPC  Cái     38,400
  4    MCB 1 cực 20A  6kA  NPC100-C20  NPC  Cái     38,400
  5    MCB 1 cực 32A  6kA  NPC100-C32  NPC  Cái     38,400
  6    MCB 1 cực 40A   6kA  NPC100-C40  NPC  Cái     38,400
  7    MCB 1 cực 50A  6kA  NPC100-C50  NPC  Cái     55,200
  8    MCB 1 cực 63A  6kA  NPC100-C63  NPC  Cái     55,200
       MCB 2 cực
  1    MCB 2 cực 6A  6kA  NPC100-C6  NPC  Cái    76,800 
  2    MCB 2 cực 10A  6kA  NPC100-C10  NPC  Cái     76,800 
  3    MCB 2 cực 16A  6kA  NPC100-C16  NPC  Cái     76,800 
  4    MCB 2 cực 20A  6kA  NPC100-C20  NPC  Cái     76,800 
  5    MCB 2 cực 32A  6kA  NPC100-C32  NPC  Cái     76,800
  6    MCB 2 cực 40A   6kA  NPC100-C40  NPC  Cái     76,800
  7    MCB 2 cực 50A  6kA  NPC100-C50  NPC  Cái   110,400
  8    MCB 2 cực 63A  6kA  NPC100-C63  NPC  Cái   110,400
       MCB 3 cực  
  1    MCB 3 cực 32A  6kA  NPC100-C32  NPC  Cái  115,200
  2    MCB 3 cực 40A  6kA  NPC100-C40  NPC  Cái   115,200 
  3    MCB 3 cực 50A  6kA  NPC100-C50  NPC  Cái   165,600 
  4    MCB 3 cực 63A  6kA  NPC100-C63  NPC  Cái   165,600 
       MCB 80A - 100A
  1    MCB 1 cực 80A  6kA  NPC100-C80  NPC  Cái  168,000
  2    MCB 1 cực 100A   6kA   NPC100-C100  NPC  Cái   168,000 
  3    MCB 2 cực 80A   6kA   NPC100-C80  NPC  Cái   336,000 
  4    MCB 2 cực 100A   6kA   NPC100-C100  NPC  Cái  336,000 
  5    MCB 3 cực 80A   6kA   NPC100-C80  NPC  Cái   540,000 
  6    MCB 3 cực 100A   6kA   NPC100-C100  NPC  Cái   540,000
                    MCB BKN-b  
         MCB 1 cực  
  1    MCB 1 cực 6A  10kA  NPC-h-C6  NPC  Cái    60,000

    

  2    MCB 1 cực 10A  10kA  NPC-h-C10  NPC   Cái     60,000
  3    MCB 1 cực 16A  10kA   NPC-h-C16  NPC   Cái     60,000
  4    MCB 1 cực 20A  10kA   NPC-h-C20  NPC   Cái     60,000
  5    MCB 1 cực 25A  10kA   NPC-h-C25  NPC   Cái     64,800
  6    MCB 1 cực 32A  10kA   NPC-h-C32  NPC  Cái     64,800 
  7    MCB 1 cực 40A   10kA   NPC-h-C40  NPC   Cái     64,800
  8    MCB 1 cực 50A  10kA   NPC-h-C50  NPC   Cái     69,600 
  9    MCB 1 cực 63A  10kA   NPC-h-C63  NPC   Cái     69,600
       MCB 2 cực
  1    MCB 2 cực 6A  10kA  NPC-h-C6  NPC  Cái  120,000
  2    MCB 2 cực 10A  10kA   NPC-h-C10  NPC   Cái   120,000
  3    MCB 2 cực 16A  10kA   NPC-h-C16  NPC   Cái   120,000
  4    MCB 2 cực 20A  10kA   NPC-h-C20  NPC   Cái   120,000
  5    MCB 2 cực 25A  10kA   NPC-h-C25  NPC   Cái   129,600
  6    MCB 2 cực 32A  10kA   NPC-h-C32  NPC   Cái   129,600
  7    MCB 2 cực 40A   10kA   NPC-h-C40  NPC   Cái   129,600
  8    MCB 2 cực 50A  10kA   NPC-h-C50  NPC   Cái   139,200
  9    MCB 2 cực 63A  10kA   NPC-h-C63  NPC   Cái   139,200
       MCB 3 cực
  1    MCB 3 cực 6A  10kA  NPC-h-C6  NPC  Cái  180,000
  2    MCB  3 cực 10A  10kA   NPC-h-C10  NPC   Cái   180,000
  3    MCB 3 cực 16A  10kA   NPC-h-C16  NPC   Cái   180,000
  4    MCB 3 cực 20A  10kA   NPC-h-C20  NPC   Cái   180,000
  5    MCB 3 cực 25A  10kA   NPC-h-C25  NPC   Cái   194,400
  6    MCB 3 cực 32A  10kA   NPC-h-C32  NPC   Cái   194,400
  7    MCB 3 cực 40A   10kA   NPC-h-C40  NPC   Cái   194,400
  8    MCB 3 cực 50A  10kA   NPC-h-C50  NPC   Cái   208,800
  9    MCB 3 cực 63A  10kA   NPC-h-C63  NPC   Cái   208,800
                    MCCB A30T-MT

 

       MCCB 1 pha 2 cực
  1    MCCB 1 pha 2 cực 10A      NPC  Cái    52,000
  2    MCCB 1 pha 2 cực 15A      NPC   Cái     52,000
  3    MCCB 1 pha 2 cực 20A      NPC   Cái     52,000
  4    MCCB 1 pha 2 cực 30A      NPC   Cái     52,000
  5    MCCB 1 pha 2 cực 40A      NPC   Cái     80,000
  6    MCCB 1 pha 2 cực 50A      NPC   Cái     80,000
  7    MCCB 1 pha 2 cực 60A      NPC   Cái     80,000

                                      Bảng Báo Aptomat, MCB, MCCB, Contactor, Relay

NPC-chúng tôi chuyên cung cấp Aptomat, MCB, MCCB, Contactor, Relay. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Aptomat, MCB, MCCB, Contactor, Relay, mua bán và báo giá Aptomat, MCB, MCCB, Contactor, Relay.

Hotline : 096 309 0216 (Ms Thủy-Phòng kinh doanh)

Email: npcvn1@gmail.com

           npcvn2@gmail.com

Website: http://thietbidiennpc.com/

Bài mới hơn
-.