NPC - CHUYÊN  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-DÂN DỤNG HÀNG ĐẦU

CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN QUỐC GIA

Bảng Báo Giá Thiết Bị Điện Trung Thế

     Bảng Báo Giá Thiết Bị Điện Trung Thế: Sứ Đứng, Chuỗi Cách Điện, Cầu Chì Tự Rơi, Cầu Chì Tự Rơi Cắt Tải, Cầu Dao Cách Ly, Cầu Dao Phụ Tải, Cầu Dao Ống, Hộp Đầu Cáp Trung Thế, Van Chống Sét, Máy Cắt Trung Thế và Phụ Kiện Đường Dây...

STT                              Tên và quy cách HSX  ĐV   Đơn giá        Hình ảnh minh họa

    Chống sét van (LA) Silicone    

   1   CSV 9KV  NPC  Cái      620,000        
   2   CSV 12KV  NPC  Cái      685,000 
   3   CSV 18KV  NPC  Cái      850,000 
   4   CSV 21-24KV  NPC  Cái      950,000 
   5   CSV 42KV  NPC  Cái   1,400,000 
   6   CSV 66KV  NPC  Cái  16,000,000 
   7   CSV 96KV  NPC  Cái  19,000,000 
   8   CSV 116KV  NPC  Cái  24,000,000 

    Đầu Cáp 24 - 35 kv Ngoài trời, Trong nhà, Co nóng, Co Nguội Silicone

   1   24kv 3x25-50  NPC   Bộ                  950,000         
   2   24kv 3x70-120  NPC   Bộ          1,000,000
   3   24kv 3x120-240  NPC   Bộ          1,100,000
   4   35kv 3x25-50  NPC   Bộ          1,050,000
   5   35kv 3x70-120  NPC   Bộ        1,100,000
   6   35kv 3x120-240  NPC   Bộ          1,200,000

    Cầu chì tự rơi (FCO, LBFCO)

   1   Cầu chì tự rơi 24KV Sứ  NPC  Cái      700,000        
   2   Cầu chì tự rơi 24KV Polymer  NPC   Cái       750,000
   3   Cầu chì tự rơi 35KV Sứ  NPC   Cái       800,000 
   4   Cầu chì tự rơi 35KV Polymer  NPC   Cái       1050,000 
   5   Cầu chì tự rơi 24KV Polymer Phụ tải - LBFCO  NPC   Cái       900,000
   6   Cầu chì tự rơi 35KV Polymer Phụ tải - LBFCO  NPC   Cái    1,100,000
   7   Que dập hồ quang dùng cho FCO và LBFCO 24kv -35kv - FCO -Arcing rod  NPC   Cái         80,000                           
   8   Cách điện Cầu chì, Cắt tải Polymer dùng cho FCO và LBFCO 24kv - Post FCO 24kv  NPC   Cái       330,000                   
   9   Cách điện Cầu chì, Cắt tải Polymer dùng cho FCO và LBFCO 35kv - Post FCO 35kv  NPC   Cái       430,000 
   10   Tay Cầu chì, Cắt tải dùng cho FCO và LBFCO 24kv - Fuse Carrier FCO  NPC   Cái       300,000               
   11   Tay Cầu chì, Cắt tải dùng cho FCO và LBFCO 35kv - Fuse Carrier FCO  NPC   Cái       400,000

    Cầu chì ống (CURRENT LIMIT FUSE)

 
   1   Cầu chì ống 24kv 6,10,16,20,25A  NPC   Bộ      600,000

         

         

   2   Cầu chì ống 24kv 31.5A  NPC   Bộ      700,000
   3   Cầu chì ống 24kv 40A  NPC   Bộ      750,000
   4   Cầu chì ống 24kv 50A  NPC   Bộ      800,000
   5   Cầu chì ống 24kv 63A  NPC   Bộ      900,000
   6   Cầu chì ống 35kv 6A,10A  NPC   Bộ      800,000
   7   Cầu chì ống 35kv 16A  NPC   Bộ      900,000
   8   Cầu chì ống 35kv 20A  NPC   Bộ      950,000
   9   Cầu chì ống 35kv 25A  NPC   Bộ   1,050,000
  10   Cầu chì ống 35kv 31.5A  NPC   Bộ   1,500,000
  11   Cầu chì ống 35kv 40A  NPC   Bộ   1,850,000
  12   Cầu chì ống 35kv 50A  NPC   Bộ   1,800,000
  13   Cầu chì ống 35kv 63A  NPC   Bộ   2,250,000
  14   Cầu chì ống 35kv 80A  NPC   Bộ   2,400,000

    Chuỗi cách điện ( SUSPENSION INSULATOR)

   1   Chuỗi cách điện 24kv  NPC  Cái      140,000                    
   2   Chuỗi cách điện 35kv  NPC  Cái      160,000

    Sứ đứng polymer ( PINPOST INSULATOR)

   1   Sứ đứng 24kv 795mm + Ty + Kẹp  NPC  Cái      280,000                        
   2   Sứ đứng 35kv 900mm + Ty + Kẹp  NPC   Cái       390,000 

      Khóa néo

   1   NLL-2    SL  Cái      180,000                     
   2   NLL-3    SL   Cái       250,000 
   3   NLL-4    SL   Cái       400,000 

      Khóa đỡ

   1   XGH-2    SL  Cái       180,000                     
   2   XGH-3    SL   Cái       160,000 
   3   XGH-4    SL   Cái       205,000 

    Tạ chống rung

   1   FD-3    SL  Cái      195,000         
   2   FD-4    SL  Cái      220,000
   3   FD-5    SL  Cái      290,000

    Cầu dao phụ tải (LBS)

   1   LBS 24kv buồng dập không khí  NPC  Bộ 24,500,000

                                   

       

       

   2   LBS 35kv buồng dập không khí  NPC  Bộ 29,500,000
   3   LBS 24kv buồng dập dầu  NPC  Bộ 24,500,000
   4   LBS 35kv buồng dập dầu  NPC  Bộ 29,500,000
   5   LBS 24kv buồng dập khí SF6  NPC  Bộ 45,000,000
   6   LBS 35kv buồng dập khí SF6  NPC  Bộ 59,500,000
   7   Cách điện Cầu Dao Polymer dùng cho LBS 24kv - Post LBS 24kv  NPC  Cái      500,000
   8   Cách điện Cầu Dao Polymer dùng cho LBS 35kv - Post LBS 35kv  NPC  Cái      600,000
   9   Buồng dập hồ quang Dầu Cầu Dao Polymer dùng cho LBS 24kv - Arc Chamber LBS 24kv  NPC   Cái    3,600,000
  10   Buồng dập hồ quang Dầu Cầu Dao Polymer dùng cho LBS 35kv - Arc Chamber LBS 35kv  NPC  Cái   4,000,000
  11   Buồng dập hồ quang Không Khí Cầu Dao Polymer dùng cho LBS 24kv - Arc Chamber LBS 24kv  NPC   Cái    3,000,000
  12   Buồng dập hồ quang Không Khí Cầu Dao Polymer dùng cho LBS 35kv - Arc Chamber LBS 35kv  NPC  Cái   3,500,000

    Ghíp 24kv - 35kv

   1   25-95  NPC  Cái      240,000      
   2   95-185  NPC  Cái      270,000
   3   185-240  NPC  Cái      300,000
   4   25-95 chống sét  NPC  Cái      310,000
   5   95-185 chống sét  NPC  Cái      330,000
   6   185-240 chống sét  NPC  Cái      350,000

    Dây buộc cổ sứ, đầu sứ

   1   25-95  NPC  Cái      130,000            
   2   95-185  NPC  Cái      150,000
   3   185-240  NPC  Cái      180,000

    Giáp níu định hình

   1   25-95  NPC  Cái      150,000          
   2   95-185  NPC  Cái      170,000
   3   185-240  NPC   Cái       205,000

                                          Bảng Báo Giá Thiết Bị Điện Trung Thế

NPC-chúng tôi chuyên cung cấp Thiết Bị Điện Trung Thế, Hạ Thế. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Thiết Bị Điện Trung Thế, Hạ Thếmua bán và báo giá Thiết Bị Điện Trung Thế, Hạ Thế.

Hotline : 096 309 0216 (Ms Thủy-Phòng kinh doanh)

Email: npcvn1@gmail.com

           npcvn2@gmail.com

Website: http://thietbidiennpc.com/

-.