NPC - CHUYÊN  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-DÂN DỤNG HÀNG ĐẦU

CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN QUỐC GIA

Nhà hàng Dạ Biển - Phân khu Nhà Phố Thảo Nguyên - Aquabay - Khu đô thị Ecopark

Nhà hàng Dạ Biển - Phân khu Nhà Phố Thảo Nguyên - Aquabay - Khu đô thị Ecopark đã khai trương tháng 5 đang sử dụng aptomat của Công ty Cổ Phần NPC sản xuất và phân phối.

 

-.